logo  www.egehaberleri.net 
atatürk
  • Hibe ve Teşvik
  • Atatürk ve Gençlik
  • Boncukistan, Nazar köyü
  • Oruç, zayıflama yöntemi değildir..
  • Hibe ve Teşvik
  • Atatürk ve Gençlik
  • Boncukistan, Nazar köyü
  • Oruç, zayıflama yöntemi değildir..
Eser ÜRKÜT
eser@egehaberleri.net

- Atatürk ve Gençlik   Yeni   

19 Mayıs 2018
Rya Tabirleri

Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu ; Atatürk Türk gençliğine verdiği önemi konuşmalarının çoğunda bu konuya değinerek belirtmektedir. Bizlere yazılı en büyük armağanlarından biri olan Büyük Nutkun sonunu Atatürk: “Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği!” diye başlayan ünlü hitabesiyle bitirmiştir. Bu hitabenin son paragrafında ise gençliğin sadece kendi zamanında yaşayanlar olmadığını, onların bütün gelecek nesillerimiz olduğunu açıklar ve: “Ey Türk istikbalinin evlâdı!” hitabını kullanır.

En ateşli vatanseverlerin bile güçsüz kaldıkları günlerde Mayıs 1918’de bir fotoğrafının üzerine şunları yazmıştı: “Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil; bu günün karanlıkları ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeğe ve aramağa çalışan bir gençlik gördüğümdendir.” O, bu satırları yazdığında Anafartalar Zaferi’nin kahramanı idi. “Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum.” dediği ve vatanları için ölüme seve seve giden genç şehitlerimizin kumandanı olarak askerî zaferlerimizin aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulandığını biliyordu. Türk gençlerinin yüksek vatanseverliklerini bilen Atatürk’ün bütün ümidi hep gençlikte olmuştur.

Bir geçit töreninde gençleri gördükten sonra, o akşam sofrada Cumhuriyetin düşebileceği tehlikelerden bahsedenlere: -“Mustafa Kemaller yirmi yaşındadır.” demişti. Her gençte kendini görürdü. “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” derken, istikbalin Türk çocuğunun, Türk gencinin, ecdadı içinde Atatürk’ün batmayan bir güneş gibi ışık saçan düşüncelerini yapacağı büyük işlere rehber edeceğini herhalde biliyordu. Nitekim, biraz evvel bahsettiğim Gençliğe Hitabe’sinde örnek olarak verdikleri kendi yaptıklarıdır.

Mayıs 1918’de gençliğe olan inancını belirten cümleleri yazdıktan tam yirmi yıl sonra 1938, 19 Mayısında Atatürklü rahatsızlığı gittikçe artmasına rağmen, stadyumdaki törende görüyoruz. Bilmeksizin Türk gençliğine orada veda ediyordu. Aynı yıl Mayıs’ın 19’ncu gününü Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul eden kanunun gerekçesinde: “En büyüğümüz Atatürk, geleceğin en kuvvetli teminatı olan Türk gençliğine bugünün ayrılmasını tensip eylemişlerdir.” denilmekteydi.

Gene aynı gerekçede: “İnsanlık tarihinin, insanlık ve medeniyet lehine olarak talihini ve gidişini değiştirdiği gün” olarak tanımlanan 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa, 38 yaşında genç bir general olarak Anadolu topraklarına ayak basarken, büyük amacını gerçekleştirecek gücü, bizzat kendi gençliğinden ve Türk gençlerinden alıyordu. Bu gücü, ölünceye kadar hep arkasında hissetmiştir.

Hastalığını kapsayan son yıllarında, kendisi, Hatay meselesinden pek üzüntülü idi. Hatay, Misak-ı Millî sınırları içinde ve fakat o güne kadar yurt bütünlüğüne katılamayan Türk toprağı idi. “Yurtta sulh, cihanda sulh” vecizesinin sahibi büyük insan, çok sevdiği gençleri ölüme sürüklememek için Türkiye’yi harbe sokmadan, Hatay’ı Fransa mandasından kurtarmak için çırpınıyordu. Hekimlerin kendisine uzun ve tam dinlenme tavsiye etmelerine rağmen Atatürk bu tavsiyeyi tutmadı. Hatay davasına büsbütün sarıldı. Son zamanlarında sanki hastalığı değil, en büyük derdi Hatay meselesi; en büyük arzusu Hatay’ı Türk toprağına katmaktı.

Bir akşam umumî bir yerde rastladığı Fransız büyükelçisine yine bu meseleyi açmıştı. Bir aralık: -“Beni üzüyorsunuz!” dedi. Türkçe söylemişti. Salonda bu sözü duyan bir genç ayağa kalkarak: -“Atatürk, sen üzülme! Arkanda biz varız.” diye bağırdı. Atatürk başını sesin geldiği yana çevirdi. Yüzünde bir sevgi açılışı vardı. Gözlerini gence ve arkadaşlarına dikerek “Biliyorum çocuğum. Bunu bildiğim için, böyle konuşuyorum.” dedi.

19 Mayıs 1938’de Ankara’daki törende veda ettiği Türk gençlerini, 29 Ekim 1938 Cumhuriyet Bayramı gecesi son bir kere daha gördü. Gençler, Boğaziçi vapurlarından birini tutmuşlar, Dolmabahçe Sarayının rıhtımına yaklaşmışlar, sevinç gösterileri yapıyorlardı. Atatürk, kesik kesik konuşarak pencereye gitmek istediğini anlattı. Kollarına girdiler, pencere kenarındaki koltuğa oturdu, eli ile gemiye işaret etti. Vapurda bir kıyamettir koptu. Gençler hep bir ağızdan: “Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar” marşını söylüyorlardı. Atatürk mırıldandı:

-“Bu bayramlar ve yarınlar sizindir, güle güle!” dedi ve yatağına döndü.

Ölümü istemek bir cesaret değildir ama ölümden korkmak ahmaklıktır” diyen Atatürk, elliyedi yaşında, genç bir devlet kurucusu ve başkanı olarak öldü.

– “Maksat bizim yaşamaklığımız değil, maksat milletin yaşamasıdır.” diyen Atatürk, sadece, dağılış ve batış kaderine mahkûm gibi görünen Türklüğü yaşatmakla yetinmedi, büyük bir inkılâpçı olarak ölünceye kadar fikirleri uğruna mücadele etti. O’nun ilkeleri ve inkılâpları sayesindedir ki, Türklük, gelecek zamanlara doğru yaşayacak güce kavuşmuştur. Bu gücün temsilcileri her yeni neslin Türk gençleri olacaktır. Gençlerimiz, Atatürk’ü yaptıklalarıyla değerlendirdikçe, düşüncelerini ve ilkelerini okuyup anladıkça, O’nun ilericiliğinden ve medeniyetçiliğinden asla tâviz vermeyeceklerdir. O diyor ki:

-“Dünyada insan olarak yaşamak isteyenler, insan olmak özelliklerini ve gücünü kendilerinde görmelidir.

Gençlerimiz, milletlerin medeniyet ve kültürünün onların devlet hayatlarında, ekonomik hayatta ve güzel sanatlarda, ilim ve fennin verilerini bilerek kullanmalarına bağlı olarak yükseleceğini kesin olarak anlamış bulunmaktadırlar.

Atatürk: -“Biz büyük bir inkılâp yaptık. Ülkeyi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.” der. Gençlerimiz, ülkemizin tekrar ortaçağlara dönmesine izin vermeyeceklerdir. Onların hedefi, Atatürk’ün işaret ettiği gibi: “En medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmek”tir. “Millî kültürümüzü medenî milletler seviyesi üstüne çıkarmak”tır. Bu nasıl olacaktır?

Atatürk, bunun da yöntemini öğretmiştir. Der ki:

-“Saygıdeğer gençler, yaşamak durmadan uğraşmaktır. Bundan dolayı hayatta iki şey vardır. Yenmek ve yenilmek. Size, Türk gençliğine bırakıp emanet ettiğimiz vicdanî inanç, yalnız ve durmadan yenmektir. İnanıyorum ki, her zaman yeneceksiniz. Milletin yükselmesi şartları ve sebepleri için yapılacak şeylerde, atılacak adımlarda kesinlikle bocalamayın. Milleti o yüksek dereceye götürmek için dikilecek engelleri hep birlikte önleyeceğiz. Bunun için kafalarınıza, bilgeliğinize, bilginize, gerekirse bileklerinize, pazılarınıza, bacaklarınıza başvuracak ama sonunda kesinlikle o hedefe ulaşacağız.

Atatürk hedefe ulaşılacağından neden bu kadar emin olabiliyor? Bunu da şöyle açıklar: “Yüzyıllardan beri Türkiye’yi yönetenler çok şeyler düşünmüşlerdir. Ama yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir: Türkiye’yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin karşılaştığı zararları ancak şu tutumla giderebiliriz: O da artık Türkiye’den başka birşey düşünmemek. Ancak bu düşünceyle hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz.” Tabii bütün bu sözleri söylerken eşsiz Atatürk; gençliğin âşığı, elinden tutucusu, yol ve yöntem göstericisi, önderi bu büyük insan, gençlere olan büyük güvenine dayanıyordu.

Konuşmamı O’nun bu konudaki şu inancını tekrarlayarak bitirmek istiyorum:

-“Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.
(ALINTIDIR)

 

 

 

Atatürk ve Gençlik

 

 

Eser ÜRKÜT'ün diğer yazıları

Miralay Cevdet kimdir?

Miralay Cevdet kimdir?

“Vatanım Sensin” dizisindeki Albay Cevdet gerçekte Gavur Mü’min lakaplı, gerçek ismi Mümin Aksoy olan Albaydır. Albay Aksoy mütareke ve milli mücadele döneminin önde gelen casuslarından biridir. 1892 yılında dünyaya gelen Mümin Aksoy, 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle mezun olmuş, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Harbi’nde çeşitli görevler aldıktan sonra 1917 yılında İzmir ve [...]

1 Mayıs nedir, neden Kutlanır?

1 Mayıs nedir, neden Kutlanır?

1 Mayıs 19. yüzyılın ikinci yarısında sekiz saatlik iş günü mücadelesi içinde doğdu, daha sonra uluslararası planda işçilerin dayanışma günü, emeğin bayramı olarak kutlandı. 1 Mayıs vahşi kapitalizme karşı daha insanca çalışma ve yaşama talebinin, sosyal adalet mücadelesinin ve dayanışmanın simgesi oldu. Zaman zaman içeriğinden uzak yaklaşımlarla, devlet törenleriyle de kutlandığı oldu. Çalışanların sorunların daha [...]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır. Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 [...]

1 Nisan şakasının kökeni nedir?

1 Nisan şakasının kökeni nedir?

1564 yılında Fransa kralı IX Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının birinci gününe aldı. Daha önce Avrupada yaygın olan yıl başlangıcı Mart 25 idi. O zamanki iletişim şartlarında IX Charles’in bu kararı fazla yayılamadı. Duyanlar ise protesto amacıyla eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a bütün aptalların [...]

Azerbaycanlıların Soykırımı Günü; 31 Mart

Azerbaycanlıların Soykırımı Günü; 31 Mart

Azerbaycan’da 31 Mart günü Soykırımı Günü olarak kabul edilmektedir. Azerbaycanlıların Soykırımı, 200 yıl boyunca başta Ermeniler olmak üzere diğer halkların Azerbaycanlılara karşı giriştikleri katliamları ve Azerbaycanlılara karşı yürüttükleri acımasız siyaseti ifade eder. 26 Mart 1998 yılında, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in bildirisi ile her yıl 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü olarak anılmaya başlanmıştır. 1813-1828 yılları Rusya ile İran [...]

Nevruz Nedir?

Nevruz Nedir?

Orta Asya’dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı’nın Anadolu’da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi [...]

 

Eser ÜRKÜT'ün Yazılarına Yapılan Yorumlar

1 Nisan şakasının kökeni nedir? yazısına mom jeans tarafından yapılan yorumlar

Hep klişe şakalar artık 1 Nisanın da bir tadı yok. ...

Siirt Delikli Taş, Rasıl Hacar yazısına Emre tarafından yapılan yorumlar

Gerçekten çok güzel bi yazı.. defalarca deliklitaşa gitmeme rağmen sizin gibi duygularımı ifade edemedim. Siirtin tanıtımıma katkılarınızdan dolayı tşk ...

 

Sayısal Loto Süper Loto Şans Topu On Numara

 

Hibe ve Teşvik

Küresel çetelerin çocuklarının yaptığı 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türk milletine sinsice dayatılan Neo liberalizm dümeni sonucu Devletçilik ilkesinden vazgeçirildik. Türlü düzenekler ve algılarla adı hibe, teşvik sistemleri topluma yutturuldu. Tarım alanlarında teşvik ve hibe adı altında milyarlarca kaynak yandaşlara verildi. Bununla da yetinilmedi, faizsiz teşvik kredileri verildi. 200 bin ziraat mühendisinin olduğu ülkemizde bütün [...]

Atatürk ve Gençlik

Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu ; Atatürk Türk gençliğine verdiği önemi konuşmalarının çoğunda bu konuya değinerek belirtmektedir. Bizlere yazılı en büyük armağanlarından biri olan Büyük Nutkun sonunu Atatürk: “Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği!” [...]

Boncukistan, Nazar köyü

İzmir’in Kemalpaşa İlçesine bağlı, 250 haneli yemyeşil bir doğada yer almış NAZAR köyü… Nazar köyü, 2-3 yıldır görmeyi çok istediğim bir yerdi. Bu yıl (2018) Mayısın ilk haftası arkadaşlarımla gitmek kısmet oldu. Ve tesadüfen bir festivalin içinde bulduk kendimizi. Ege Bölgesinden katılan sanatçıların gösterilerini izledik, şarkılar dinledik. Yemeklerinden tattık. Mevsimin ilk kirazlarını dallarından koparıp yedik. İlk molamızı, [...]

Oruç, zayıflama yöntemi değildir..

Hareket azlığı ve metabolizma hızının yavaşlamasının kilo vermeyi zorlaştırdığından, şişmanlık sorunu olan kişilerin bu dönemi bir perhiz fırsatı olarak görmesi de yanlıştır. Oruç tutarak kilo verilmez. Gün boyu aç kalmak metabolizma hızını yavaşlatarak alınan besinlerin yağ haline gelmesini kolaylaştırır. Bu durum da kilo artışına sebep olur. Ramazan’da kişiler hareketsiz kalmaya meyillidir. Kendilerini yormamak için yürüyüş, [...]

Aydınlık yarınlar için rehberimiz; Bilgi ve Bilim

Milletimizin aydınlık yarınlara ulaşmasının tek yolu: “Bilgiyi ve Bilimi kendine rehber edinmiş gençlerle yol almaktan geçiyor” Kundaktan itibaren eğitim öğretimin ışığıyla yetişmiş bir birey olarak birçok tecrübe edindim sevgili dostlarım. Bunların en başında önüme sunulan her bilgiye inanmamam ve mutlaka objektif bir yöntemle araştırma tekniklerini kullanarak yazılı ve yazısız kaynaklara ulaştıktan sonra bilgiyi sınıflandırmam gerektiği öğretildi [...]

Miralay Cevdet kimdir?

“Vatanım Sensin” dizisindeki Albay Cevdet gerçekte Gavur Mü’min lakaplı, gerçek ismi Mümin Aksoy olan Albaydır. Albay Aksoy mütareke ve milli mücadele döneminin önde gelen casuslarından biridir. 1892 yılında dünyaya gelen Mümin Aksoy, 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle mezun olmuş, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Harbi’nde çeşitli görevler aldıktan sonra 1917 yılında İzmir ve [...]

 

 

Eser Ürküt, Köşe Yazarı, Yazarkafe Yazarı, Ekrem Örsoğlu, Zeus Ekrem, Karavancı Zeus, Akyaka Tarzanı, Köşe Yazıları, Alierenin Dünyası, alieren.eu, Alieren Ürküt, fıkra deposu, şiir bul, rüyamda, rüya tabirleri, rüya yorumla, yazarkafe yazarı, fikradeposu.net, fikradeposu.com, aşk şiirleri, moda, tasarım, teknoloji, mizah, sağlık, haber, genel konular, genel kültür, yeşilyurt, makaleler, zeustan haber var